Głośny wydech - jak powinien wyglądać pomiar

Wokół tematu zbyt głośnego układu wydechowego narasta sporo pytań i kontrowersji. Wyjaśniamy jak powinien wyglądać pomiar, jaka jest kara za zbyt głośny wydech i jakie są limity w Polsce.

Akcesoryjny tłumik - zbyt głośny?

Wystawianie mandatów na podstawie pomiaru głośności przez aplikację na smartfonie jest bezpodstawne

Z tematem zbyt głośnego wydechu zetknął się chyba każdy motocyklista, który w swojej maszynie ma zamontowany akcesoryjny tłumik. Przecież brzmienie motocykla to jedna z ważniejszych cech i chyba każdy zwraca na to uwagę. Niestety dość mocno na to zwraca uwagę również policja, która od czasu do czasu urządza sobie polowanie na czarownice, zatrzymując motocyklistów do kontroli i sprawdzając głośność wydechu w najdziwniejsze możliwe sposoby - "na ucho", telefonem komórkowym, lub "wydaje się zbyt głośny". Policjanci mają oczywiście prawo do skontrolowania nas na drodze, a w prawie jest pewna luka, która pozwala im bez jednoznacznego stwierdzenia naruszenia przepisów skierować nas na dodatkowe badanie techniczne i zabrać dowód rejestracyjny zabraniając dalszej jazdy. W przepisach istnieje taka formuła jak "uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów", którym bardzo chętnie posługują się policjanci, na dodatek wystawiając mandaty, które nie są poparte prawidłowym pomiarem głośności w odpowiednich warunkach.

Mówi o tym treść paragrafu 6  podpunkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 w sprawie kontroli ruchu drogowego:

2.  Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego kontrolujący decyduje, czy pojazd ten poddać szczegółowej drogowej kontroli technicznej. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się w szczególności w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd użytkowy zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska. [...].

Tymczasem właściwy pomiar głośności może być wykonany tylko przy użyciu homologowanego urządzenia (komórka z aplikacją odpada) i tylko w określonych przepisami warunkach, więc wiele mandatów wystawianych przez stróżów prawa jest bezpodstawnych.

Zobacz również: Co ci grozi za jazdę motocyklem bez uprawnień

Wizyta w firmie Akrapovicarchiwum MPP

Jak powinien wyglądać pomiar głośności

Oto jak powinno być wykonane badanie według przepisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów… 

 Ustawienie mikrofonu

  • 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:

1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;

2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;

3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45 ±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2.  

Wykonanie pomiarów

  • 9. 1. Pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, których prędkość obrotowa mocy maksymalnej jest większa od 5 000 min, należy do pomiarów przyjmować 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej) oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego (po szybkim zwolnieniu pedału przyspieszenia).
  1. Dopuszcza się określanie prędkości obrotowej silnika przy wykorzystaniu sprawnego wskaźnika obrotów zamontowanego na pojeździe.
  2. Należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie. Pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniących się od siebie o więcej niż 2 dB. Pomiary należy prowadzić aż do uzyskania trzech wartości spełniających powyższy warunek.
  • 10. W celu ustalenia końcowej wartości pomiaru należy:

1) wybrać największą wartość z trzech pomiarów spełniających wymagania określone w § 9 ust. 3, zaokrąglając ją do liczby całkowitej;

2) ustaloną zgodnie z pkt 1 wartość zmniejszoną o 1 dB (uwzględnienie ewentualnych błędów pomiarowych) przyjmuje się jako końcową wartość pomiaru.

pomiar głośności - rysunek z Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyarchiwum MPP
pomiar głośności - rysunek z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

REKLAMA

REKLAMA

Przeczytaj też: Czy trzeba wozić ze sobą prawo jazdy?

Badanie głośności motocykl w skrócie:

Chcesz być traktowany jak człowiek? Zachowaj się jak człowiek wobec policjanta.

Pomiar musi być dokonany w odpowiednich warunkach zarówno technicznych (żadnych ścian w odległości 3 m od motocykla i żadnych hałasów zewnętrznych, w tym atmosferycznych – jeśli takie są najpierw trzeba zbadać ich głośność). Mikrofon urządzenia pomiarowego powinien być ustawiony na wysokości wydechu, w odległości około 50 cm pod kątem +- 45o. Pomiar powinien być przeprowadzony trzykrotnie przy ¾ maksymalnych obrotów jeśli moc maksymalna jest osiągana poniżej zakresu 5000 obr/min. Jeśli moc jest osiągana powyżej tego zakesu (większość motocykli) diagnosta powinien przyjąć połowę tej wartości (np. jeśli Honda CBR osiąga moc maksymalną przy 11 000 obr/min to pomiar winien być wykonywany przy 5 500 obr/min). Diagnosta powinien wykonać trzy pomiary, pomiędzy którymi różnica nie może być większa niż 2 dB, wybrać największy, odjąć 1 dB na ewentualny błąd pomiarowy i przyjąć wskazaną wartość.

Jaka jest norma głośności dla motocykli i jakie są kary za przekroczenie

Wartość maksymalna w Polsce nie może przekraczać 96 dB dla motocykli powyżej 125 cm3, lub 94 dB dla motocykli do 125 cm3. Zdecydowana większość motocykli z seryjnymi tłumikami mieści się w tych granicach, choć znamy przypadki kiedy motocykle na seryjnych tłumikach nie przechodziły pozytywnie kontroli policyjnej i nijak nie pomagało tłumaczenie policjantom, że taki motocykl wyjechał z salonu. Jeśli istniało "uzasadnione podejrzenie" motocyklista był ugotowany.

Co ciekawe wiele akcesoryjnych tłumików z homologacją drogową również mieści się w tych normach mimo pięknego basowego brzmienia, a jeśli przekraczają dopuszczalną głośność z pomocą przychodzą wkładki, tzw dB-killery, które zwykle dostajemy w zestawie do tłumika akcesoryjnego lub możemy dokupić.

terminale płątnicze, policja, płatność kartą za mandatPolicja.pl

Co grozi za zbyt głośny tłumik? Jeśli podczas kontroli zostaniesz złapany i zmierzony na pewno stracisz dowód i zostaniesz skierowany na ponowne badanie techniczne z wyszczególnieniem badania głośności tłumika. Jeśli policjant będzie miał dobry dzień zachowa się w porządku i pozwoli wrócić ci na kołach do miejsca garażowania i pouczy. Jeśli nie - czeka cię mandat w wysokości nawet do 300 zł i zakaz dalszej jazdy co oznacza, że musisz zostawić motocykl w miejscu kontroli. W jeszcze gorszym przypadku stróż prawa może uznać że motocykl zagraża bezpieczeństwu wezwie lawetę na twój koszt, co bywa naprawdę drogą imprezą.

Zobacz także: Jak powinien wyglądać przegląd rejestracyjny - wszystko co musisz wiedzieć

Jak się zachować podczas kontroli?

Norma głośności w Polsce dla motocykli powyżej 125 cm3 to 96 dB.

Kiedy zostaniesz zatrzymany do kontroli pamiętaj że policjant to też człowiek, a na dodatek wielu z nich jest też motocyklistami. Jeśli masz zbyt głośny tłumik najprawdopodobniej o tym wiesz, a policjant wie, że ty wiesz. Jeśli pajacowałeś wcześniej strasząc ludzi przegazówkami do odciny jesteś na straconej pozycji. Jeśli zaczniesz rozmowę od pyskowania i głupich tekstów na pewno skończy się to gorzej niż by mogło. Normalna kulturalna rozmowa, bez pajacowania i pyskówek może być dla ciebie zbawienna i skończyć się tylko na pouczeniu lub skierowaniu na powtórne badanie techniczne. Według wspomnianego wyżej rozporządzenia i paragrafu 5 policjant może sklasyfikować usterkę w jednej z trzech kategorii i ma tu dowolność:

7.  Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu dzieli się na trzy kategorie:

1) usterki drobne - usterki bez znaczącego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu lub wymagania ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;
2) usterki poważne - usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;
3) usterki niebezpieczne - usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.

To jak ta zabawa się skończy zależy też w dużej mierze od ciebie.

akcja Jacek Hanusz

zobacz galerię

Zobacz również:
Z początkiem sezonu, na grupach i formach motocyklowych następuje prawdziwy wysyp postów o treści "zgubiłem tablicę rejestracyjną". Jak to się dzieje, że mimo tylu doświadczeń pokoleń motocyklistów wciąż popełniamy te same błędy?
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA