Na żółtym przez skrzyżowanie. Jaki mandat, ile punktów, kiedy można przejechać

Wjazd na skrzyżowanie na żółtym świetle możliwy jest tylko w jednym przypadku. Niestety podlega on interpretacji, dlatego to, czy otrzymasz za taki czyn mandat, czy nie, zależy często od dobrej woli policjanta.

swiatla zolte Unsplash
  • Wjazd za sygnalizator wyświetlający sygnał żółty możliwy jest tylko wtedy, gdy hamowanie mogłoby stworzyć zagrożenie w ruchu. 
  • Może to się wydać dziwne, ale wjazd na czerwonym, nawet "wczesnym czerwonym" jest zabroniony, żeby nie wiem co.
  • Za wjazd na żółtym też można dostać mandat.

Choć sygnalizacja świetlna stosowana na drogach ma tylko trzy kolory, kierowcy bardzo często uzupełniają tę skromną gamę dodatkowymi, wirtualnymi barwami. Najczęściej spotykane to "późne pomarańczowe" i "wczesne czerwone". Nazwy te odnoszą się do momentu wjechania na skrzyżowanie w chwili, gdy światło żółte zmienia się na czerwone.

Taka sytuacja jest jednak z punktu widzenia prawa niedopuszczalna. Wjazd na skrzyżowanie możliwy jest przy zapalonym świetle żółtym tylko w sytuacji, gdy gwałtowne hamowanie mogłoby spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. W § 95 ustawy Prawo o ruchu drogowym czytamy:

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

(...)
sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.

Co to jest gwałtowne hamowanie

Definicji gwałtownego hamowania w zasadzie nie ma, dlatego trudno jest, w przypadku zatrzymania przez policję, udowodnić swoje racje. Z pewnością za hamowanie gwałtowne można uznać takie, które wykorzystuje pełną moc układu hamulcowego – w warunkach normalnego ruchu taki sposób zatrzymania pojazdu faktycznie mógłby spowodować zagrożenie, ze względu na fakt, że kierowcy jadący z tyłu mogliby nie zdołać się zatrzymać na czas. W przypadku wykorzystania pełnego potencjału hamulców istnieje także ryzyko poślizgu lub nawet wywrotki (w przypadku motocykla).

Jaki mandat za wjazd na żółtym

Bardzo istotną sprawą, często podnoszoną przez policjantów jest to, że o ile wjechać warunkowo na żółtym można, o tyle trzeba opuścić skrzyżowanie przed zmianą sygnału na czerwony. Oznacza to, że jeśli przejedziesz pod sygnalizatorem wyświetlającym światło żółte od pewnego czasu, to nie uda ci się zjechać ze skrzyżowania przed zapaleniem sygnału czerwonego. Tak przynajmniej twierdzą policjanci, którzy za takie wykroczenie, jak też za wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, mogą dać mandat w wysokości od 300 do 500 zł i aż 6 punktów karnych. Od grudnia 2021 roku, po zmianie taryfikatora, kara za to wykroczenie wzrośnie aż do 2000 zł! Za wykroczenie to przyznawane będzie 10 punktów karnych.

Na zielonym też (czasem) nie wolno

Tak, to prawda. Prawo o ruchu drogowym przewiduje dwie sytuacje, w których wjazd na skrzyżowanie przy wyświetlonym sygnale zielonym także jest niedopuszczalny:

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

  1. ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
  2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
Zobacz również:
REKLAMA