Quady zniszczyły rezerwat przyrody w Beskidzie Żywieckim.

Oto artykuł pochodzący z Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opisujący sytuację w jednym z rezerwatów przyrodniczych Beskidu Żywieckiego zniszczonego przez quadowców. Zastanawiamy się czy rzeczywiście ludzie są tak bezmyślni czy robią to złośliwie.

Choć nie należymy do zagorzałych obrońców drzew i pokrzyw takie sytuacje nas wkurzają. Z resztą zdjęcia mówią same za siebie.

Poniżej treść artykułu w nieco oficjalnym tonie:

Szczyt i stoki Lipowskiej to jedno z najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Żywieckim. Porośnięte  torfowiskami wysokimi, poprzecinanymi malowniczymi oczkami wodnymi i otoczonymi fragmentami boru świerkowego, są ostoją rzadkich gatunków roślin zwierząt. Schronienia szukają tutaj wilki i rysie, jest to także jedno z nielicznych miejsc w Polsce zamieszkiwanych przez głuszce. Spośród porastających zbocza Lipowskiej roślin, szczególnie cenne z przyrodniczego punktu widzenia są między innymi: żurawina błotna, borówka bagienna, ciemiężyca zielona czy liczydło górskie. Dlatego też kompleks ten, w roku 2008, zyskał status rezerwatu przyrody. Powodem jego utworzenia były właśnie torfowiska wysokie z systemem oczek wodnych, unikatowych w tej części Polski. Zwane także mszarami, w przeciwieństwie do torfowisk niskich zasilane tylko przez deszcze, uznawane są za osobliwość przyrodniczą Beskidu Żywieckiego.

Niestety, w ostatnich miesiącach ten uroczy zakątek został praktycznie zniszczony. Jak wynika z zachowanych śladów sprawcami tego byli kierowcy quadów oraz motocykli, którzy dla własnego widzimisię i chwilowej przyjemności doprowadzili do, być może nieodwracalnych, zniszczeń.  Rezerwat, położony w znacznej odległości od posterunków służb leśnych oraz policji najeżdżany jest przez nieliczących się z niczym wandali, którzy przemieszczając się wzdłuż grzbietu szczytu Lipowska, potężnymi maszynami rozjeżdżają oczka wodne, niszczą rośliny porastające torfowiska, a rykiem silników płoszą przebywające tam zwierzęta. W tej sytuacji Regionalny Konserwator Przyrody oraz Nadleśnictwa w Węgierskiej Górce i Ujsołach zdecydowali, że konieczne jest podjęcie działań chroniących ten niezwykle cenny teren przed dalszą dewastacją. Ze względu na jego lokalizację, utrudniającą interwencję służb leśnych i policji uznano, że najskuteczniejszym sposobem będzie stworzenie systemu naturalnych zapór. Powstaną one wokół oczek wodnych oraz w miejscach potencjalnego wjazdu pojazdów na teren rezerwatu (w szczególności od strony schronisk turystycznych), z wyciętych i przewróconych na tę potrzebę drzew. Aby zarządca terenu mógł wykonać te zabiegi, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustanowi zadania ochronne dla tego rezerwatu.

Zasady ochrony przyrody w rezerwatach zakładają wspieranie naturalnych procesów przyrodniczych i ograniczaniu do minimum ingerencji człowieka. Zakaz poruszania się trasami innymi niż wyznaczone, zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych, a także inne tam obowiązujące, nie są urzędniczym wymysłem mającym na celu utrudnianie kontaktu z naturą, ale często jedyną metodą na zachowanie miejsc najwartościowszych przyrodniczo. Niestety, jak się okazuje są osoby, które za nic mają obowiązujące przepisy i zdrowy rozsądek i bez żadnych skrupułów rozjeżdżają leśne ścieżki, nierzadko ryzykując także cudze i własne bezpieczeństwo. Znane są przecież przypadki zarówno turystów, jak i samych kierowców padających ofiarą wypadków w trakcie terenowych eskapad.

Lawinowo narastająca moda na rekreację motorową skutkuje tym, że coraz więcej firm organizujących grupowe imprezy plenerowe ma w swojej ofercie właśnie przejażdżki quadami czy samochodami terenowymi.  Niektóre z nich bez skrupułów reklamują je, jako fantastyczny sposób na dotarcie do niedostępnych zakątków dzikiej przyrody. Ich uczestnicy często nie są świadomi, że podczas takich wypraw po porostu łamią prawo. Już w ubiegłym sezonie  Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz katowicki RDOŚ przygotowali swego rodzaju poradnik dla tych, którzy chcą tego uniknąć. Zawiera on wskazówki przydatne nie tylko dla biorących udział w imprezach zorganizowanych, ale dla każdego kto marzy o ekstremalnej przejażdżce w terenie.

Oczko wodne w rezerwacie "Lipowska" przed... 
i po najeździe wandali.

Ciąg dalszy na stronie 2...

O czym zatem trzeba pamiętać?

Na przykład o tym, że jazda off-road  w lasach i obszarach chronionych – rezerwatach, parkach narodowych, krajobrazowych czy obszarach Natura 2000 jest zakazana, a jeżdżenie korytami rzek i potoków  to szczególne barbarzyństwo, powoduje bowiem zanieczyszczanie wody paliwem i smarami.

Używanie fajerwerków, broni oraz urządzeń emitujących głośną muzykę podczas imprezy odbywającej się wewnątrz lasu lub na jego obrzeżach wywołuje panikę u wszystkich dzikich zwierząt. Podobnie - organizowane w lesie nocne ogniska ze śpiewami płoszą zwierzęta, których aktywność zaczyna się po zmroku. Latem mają one zaledwie 3-5 godzin na znalezienie pokarmu!

Jeśli impreza grupowa zawiera gry terenowe, paintball lub survival na terenach leśnych organizator powinien uzgodnić ten fakt z zarządcą terenu czyli właścicielem, nadleśniczym, Dyrektorem Parku, Dyrektorem RDOŚ, itp.

Resztki  jedzenia, opakowania i inne śmieci trzeba wrzucać do zamkniętych i dobrze zabezpieczonych koszy lub zabrać ze sobą. Pozostawianie  śmieci i resztek żywności, a także wszelkich trwałych śladów i konstrukcji może poważnie zaszkodzić dzikim zwierzętom.

Podczas wszelkich wypraw w tereny leśne nie należy wchodzić  do stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i hibernacji chronionych gatunków zwierząt. Natomiast wizyty na obszarach chronionych wymagają przestrzegania obowiązujących tam zasad.

Zwiedzanie jaskiń lub fortyfikacji możliwe jest jedynie w okresie letnim (zimą są one miejscem hibernacji ściśle chronionych nietoperzy) i to tylko w przypadku kiedy są  formalnie udostępnione do masowej turystyki. Można to  sprawdzić  w odpowiedniej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.   Podczas tego typu wypraw nie wolno wykorzystywać pochodni oraz otwartego ognia, a także pozostawiać znaków i innych śladów na ścianach jaskiń i fortyfikacji.

Zobacz również:
REKLAMA