Śmierć baterii. Co zrobić ze zużytym akumulatorem motocyklowym

Akumulator motocyklowy to dobrodziejstwo i element, o którym nikt tak naprawdę nie pamięta, póki działa. Kiedy padnie, chcemy się go jak najszybciej pozbyć i kupić nowy. No właśnie – ale co zrobić ze zużytym akumulatorem motocyklowym?

| Data aktualizacji: 2022-05-11
Akumulator motocyklowy Yuasa

Choć zarówno zasada działania, jak i budowa akumulatora są proste, urządzenia te zawierają niebezpieczne substancje, które muszą zostać poddane starannej utylizacji, a jeszcze lepiej recyklingowi. W akumulatorach obecne są ołów i jego związki, kwas siarkowy, kadm i rtęć.

Ołów, kadm i rtęć to metale ciężkie, kontakt z nimi może być niezwykle groźny dla zdrowia ludzi i zwierząt. Pierwiastki te mają zabójczy wpływ na kości, nerki i mózg, mają także działanie rakotwórcze. Jeśli substancje te nie zostaną odpowiednio zagospodarowane, mogą stanowić poważne zagrożenie dla człowieka.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem

Na szczęście większość z wymienionych substancji można wykorzystać ponownie, zaś inne bezpiecznie zutylizować. Dzięki temu ich szkodliwość dla środowiska będzie zminimalizowana niemal do zera.

Zużyty akumulator, jako odpad niebezpieczny, podlega ścisłej procedurze recyklingowej. Nie wolno go wyrzucić do kosza, ani nawet zostawić na śmietniku. Pozbyć się zużytego akumulatora można tylko na kilka sposobów:

  • oddać w punkcie sprzedaży kupując nowy; to korzystne, ponieważ jeśli nie oddasz starego akumulatora, za nowy zapłacisz kaucję 30 zł;
    oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
    oddać podczas zbiórki organizowanej przez gminę lub organizacje ekologiczne;
    oddać w punkcie zbierania odpadów wpisanego do rejestru firm zbierających elektroodpady.

Prawidłowo zagospodarowany akumulator pozwala wykorzystać do 95 procent użytych do jego produkcji materiałów.

Jak dbać o akumulator motocyklowy

Z uwagi na bardzo wysokie obciążenie środowiska, z czym mamy do czynienia w przypadku produkcji lub awarii akumulatora, warto dbać o ten element pojazdu i użytkować go jak najdłużej. Szczególnie warto zatroszczyć się o zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, które, szczególnie w starszych typach baterii, mogą powodować wycieki elektrolitu.

Zobacz również: jak zadbać o akumulator motocyklowy

Warto także zadbać o prawidłowe działanie instalacji elektrycznej w motocyklu – gwarantuje to długą i bezproblemową eksploatację akumulatora. W przypadku użytkowania klasycznych akumulatorów kwasowo ołowiowych (nie AGM) jak ognia unikaj stawiania motocykla na koło – taki akumulator musi pracować w pozycji poziomej, w innym przypadku może dojść do wycieku elektrolitu.

Zobacz również:
REKLAMA