Taryfikator mandatów 2021. Ile punktów karnych za prędkość, wyprzedzanie, brak prawka

Taryfikator mandatów w roku 2021 pozostaje niezmieniony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zastanawia się nad jego zmianą, ale póki to nie nastąpi, kwoty mandatów karnych za wykroczenia pozostają na poziomie z ubiegłego roku.

Policja kontrola Lubuska policja

Z uwagi na liczbę możliwych do popełnienia wykroczeń, ten artykuł poświęciliśmy tylko motocyklistom – jest całe mnóstwo źródeł, z których dowiesz się ile punktów dostaniesz za wykroczenia typowe dla samochodów, takie jak brak adnotacji o haku holowniczym.

Warto przypomnieć sobie zarówno kwoty mandatów, jak i wykroczenia, za które można je dostać. Czasem można się zdziwić faktem, że za wpychanie się na początek kolejki przed szlabanem albo jazdę między samochodami policjant będzie próbował ukarać nas mandatem.

Mandaty za prędkość

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (art.20 lub art.31 ust.1 pkt 1 Kodeksu Drogowego):

 • do 10 km/h: do 50 zł,
 • od 11 do 20 km/h: od 50 do 100 zł,
 • od 21 do 30 km/h: od 100 do 200 zł,
 • od 31 do 40 km/h: od 200 do 300 zł,
 • od 41 do 50 km/h: od 300 do 400 zł,
 • od 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł (art.19 ust.2 pkt 2 Kodeksu Drogowego).

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł (art.19 ust.2 pkt 1 PoRD).

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł (art.19 ust.3 PoRD).

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł (art.16 ust.4 PoRD).

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł (art.16 ust.6 PoRD).

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100 zł (art.40 ust.1 PoRD).

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3 PoRD).

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150 zł (art.45 ust.2 pkt 2 PoRD).

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 5 PoRD).

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł (art.44 ust.1 pkt 3 lub ust.3 PoRD).

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł (art.41 PoRD).

REKLAMA

REKLAMA

Mandaty za nieprawidłowe włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł (art.17 ust.2 PoRD).

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł (art.18 ust.1 PoRD).

Mandaty za nieprawidłową zmianę kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł (art.22 ust.6 pkt 4 PoRD).

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł (art.22 ust.6 pkt 1 PoRD).

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł (art.22 ust.5 PoRD).

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150 zł (art.22 ust.2 PoRD).

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł (art.22 ust.4 PoRD).

Jaki mandat za wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł (art.26 ust.3 pkt 2 PoRD).

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł (art.28 ust.3 pkt 4 PoRD).

Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł (art.23 ust.1 pkt 3 PoRD).

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł (art.23 ust.2 PoRD).

REKLAMA

Jaki mandat za nieprawidłowe wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.26 ust.3 pkt 1 PoRD).

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł (art.27 ust.4 PoRD).

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

 • ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł (art.24 ust.1 pkt 1 PoRD),
 • kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł (art.24 ust.1 pkt 2 PoRD).

 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 1 PoRD).

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 2 PoRD).

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300 zł (art.24 ust.7 pkt 3 PoRD).

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 3 lub ust.6 PoRD).

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł (art.24 ust.2 PoRD).

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł (art.24 ust.3–5 PoRD).

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł (art.24 ust.6 PoRD).

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł (art.24 ust.6 PoRD).

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł (art.24 ust.11 PoRD).

Przeczytaj również: wyprzedzanie - jak robić to prawidłowo

REKLAMA

REKLAMA

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł (art.26 ust.1 PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł (art.26 ust.2 PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350 zł (art.26 ust.4 PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350 zł (art.27 ust.1 PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350 zł (art.27 ust.1a PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł (art.27 ust.3 PoRD).

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350 zł (art.26 ust.7 PoRD).

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł (art.28 ust.4 PoRD).

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł (art.26 ust.6 PoRD).

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł (art.28 ust.3 pkt 1 PoRD).

 

REKLAMA

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł (art.30 ust.1 pkt 1 PoRD).

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł (art.30 ust.1 pkt 2 PoRD).

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 1 PoRD).

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 2 PoRD).

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł (art.30 ust.3 PoRD).

Autostrady i drogi ekspresowe 

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.22 ust.6 pkt 2 PoRD).

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.23 ust.2 PoRD).

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł (art.45 ust.1 pkt 4 PoRD).

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł (art.49 ust.3 PoRD).

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł (art.49 ust.3 PoRD).

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.50 ust.1 pkt 1 PoRD).

REKLAMA

REKLAMA

Nieprawidłowe zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł (art.46 ust.1 PoRD).

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł (art.47a PoRD).

Zatrzymywanie pojazdu:

 • na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł (art.49 ust.1 pkt 1 PoRD),
 • na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: od 100 do 300 zł (art.49 ust.1 pkt 2 PoRD),
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł (art.49 ust.1 pkt 3 PoRD),
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 4 PoRD),
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 5 PoRD),
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 6 PoRD),
 • przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 7 PoRD),
 • na pasie między jezdniami: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 8 PoRD),
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 9 PoRD),
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 10 PoRD),
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 11 PoRD).

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł (art.50 ust.1 pkt 2 PoRD).

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł (art. 47 PoRD).

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł (art.46 ust. 2 PoRD)

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł (art.46 ust.3 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 1 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 2 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 3 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 4 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł (art.49 ust.2 pkt 5 PoRD).

REKLAMA

Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł (art.51 ust.1 PoRD).

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł (art.51 ust.1 PoRD).

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł (art.51 ust.6 PoRD).

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł (art.51 ust.1 PoRD).

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł (art.52 ust.1 PoRD).

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł (art.51 ust.3 PoRD).

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł (art.51 ust.5 PoRD).

Używanie pojazdów w ruchu drogowym 

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł (art.53 ust.2 PoRD).

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł (art.60 ust.1 pkt 1 PoRD).

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł (art.60 ust.1 pkt 2 PoRD).

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł (art.60 ust.1 pkt 1 PoRD).

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł (art.60 ust.2 pkt 1 PoRD).

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł (art.60 ust.2 pkt 5 PoRD).

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł (art.32 ust.6 PoRD).

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł (art.58 ust.2 PoRD).

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł (art.60 ust.1 pkt 3 PoRD).

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł (art.60 ust.2 pkt 2 PoRD).

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł (art.59 ust.2 PoRD).

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł (art.60 ust.1 pkt 4 PoRD).

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.60 ust.2 pkt 3 PoRD).

REKLAMA

REKLAMA

Kierujący i uprawnienia

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

 • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł (art.3 w zw. z art.4–7 PoRD),
 • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł (art.3 w zw. z art.4–7 PoRD).

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł (art.3 w zw. z art.4–6 PoRD).

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3 PoRD).

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1 PoRD).

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł (art.45 ust.1 pkt 1 PoRD).

Inne wykroczenia 

 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł (art.45 ust.1 pkt 8 PoRD).

 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3 PoRD).

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

 • nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł (art.66 PoRD)
 • pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł (art.71 PoRD)

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł (art.45 ust.1 pkt 9 PoRD)

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 10 PoRD).

Zobacz również:
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów rozszerzających pierwszeństwo pieszych, w internecie nastąpił prawdziwy wysyp domorosłych ekspertów. Do sprawy postanowił odnieść się także faktyczny specjalista, prowadzący profil FB Dogmaty Karnisty.
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA