Pełny taryfikator mandatów w 2022 r. Jaki mandat za wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, tamowanie ruchu

Nowy taryfikator mandatów wreszcie został opublikowany. MSWiA pracuje jeszcze nad tabelami punktów karnych, co oznacza, że na razie obowiązują dotychczasowe kwoty punktów.

| Data aktualizacji: 2022-01-01
taryfikator mandatów 2022 Policja

Z uwagi na liczbę możliwych do popełnienia wykroczeń, ten artykuł poświęciliśmy tylko motocyklistom – jest całe mnóstwo źródeł, z których dowiesz się ile punktów dostaniesz za wykroczenia typowe dla samochodów, takie jak brak adnotacji o haku holowniczym.

Warto przypomnieć sobie zarówno kwoty mandatów, jak i wykroczenia, za które można je dostać. Czasem można się zdziwić faktem, że za wpychanie się na początek kolejki przed szlabanem albo jazdę między samochodami policjant będzie próbował ukarać nas mandatem.

Mandaty za prędkość

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (art.20 lub art.31 ust.1 pkt 1 Kodeksu Drogowego):

 • do 10 km/h – 50 zł;
 • 11-15 km/h – 100 zł;
 • 16-20 km/h – 200 zł;
 • 21-25 km/h – 300 zł;
 • 26-30 km/h – 400 zł;
 • 31-40 km/h – 800 zł, recydywa – 1,6 tys. zł;
 • 41-50 km/h – 1 tys. zł, recydywa – 2 tys. zł;
 • 51-60 km/h – 1,5 tys. zł, recydywa – 3 tys. zł;
 • 61-70 km/h – 2 tys. zł, recydywa – 4 tys. zł;
 • ponad 70 km/h – 2,5 tys. zł, recydywa – 5 tys. zł.

Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym: nie mniej niż 500 zł.

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł.

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł (art.16 ust.4 PoRD).

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł).

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100 zł (art.40 ust.1 PoRD).

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100 zł (art.45 ust.2 pkt 3 PoRD).

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 500 zł (art.45 ust.2 pkt 2 PoRD).

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 5 PoRD).

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł (art.44 ust.1 pkt 3 lub ust.3 PoRD).

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł (art.41 PoRD).

REKLAMA

REKLAMA

Mandaty za nieprawidłowe włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł (art.17 ust.2 PoRD).

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł (art.18 ust.1 PoRD).

Mandaty za nieprawidłową zmianę kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł (art.22 ust.6 pkt 4 PoRD).

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł (art.22 ust.6 pkt 1 PoRD).

Jaki mandat za wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 1500 zł/recydywa 3000 zł (art.26 ust.3 pkt 2 PoRD).

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł (art.28 ust.3 pkt 4 PoRD).

Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł (art.23 ust.1 pkt 3 PoRD).

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł (art.23 ust.2 PoRD).

REKLAMA

Jaki mandat za nieprawidłowe wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 1500 zł, recydywa: 3000 zł (art.26 ust.3 pkt 1 PoRD).

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 1000 zł, recydywa: 2000 zł (art.27 ust.4 PoRD).

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł. 

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 2000 zł, recydywa 4000 zł.

 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000 zł, recydywa 2000 zł (art.24 ust.7 pkt 1 PoRD).

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 1000 zł, recydywa 2000 zł (art.24 ust.7 pkt 2 PoRD).

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 1000 zł, recydywa 2000 zł (art.24 ust.7 pkt 3 PoRD).

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 1000 zł, recydywa 2000 zł (art.28 ust.3 pkt 3 lub ust.6 PoRD).

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł (art.24 ust.2 PoRD).

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł (art.24 ust.6 PoRD).

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 1000 zł, recydywa 2000 zł (art.24 ust.11 PoRD).

Przeczytaj również: wyprzedzanie - jak robić to prawidłowo

REKLAMA

REKLAMA

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 1500 zł, recydywa 3000 zł (art.26 ust.1 PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 1500 zł, recydywa 3000 zł (art.26 ust.2 PoRD).

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 1500 zł, recydywa 3000 zł (art.26 ust.4 PoRD).

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 1500 zł, recydywa 3000 zł (art.26 ust.7 PoRD).

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł (art.28 ust.4 PoRD).

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 50 zł (art.26 ust.6 PoRD).

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 2000 zł, recydywa 4000 zł (art.28 ust.3 pkt 1 PoRD).

REKLAMA

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł (art.30 ust.1 pkt 1 PoRD).

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł (art.30 ust.1 pkt 2 PoRD).

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 1 PoRD).

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.29 ust.2 pkt 2 PoRD).

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł (art.30 ust.3 PoRD).

Autostrady i drogi ekspresowe 

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu: 300-500 zł.

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.23 ust.2 PoRD).

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł (art.45 ust.1 pkt 4 PoRD).

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł (art.49 ust.3 PoRD).

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł (art.49 ust.3 PoRD).

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł (art.50 ust.1 pkt 1 PoRD).

REKLAMA

REKLAMA

Nieprawidłowe zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł (art.46 ust.1 PoRD).

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł (art.47a PoRD).

Zatrzymywanie pojazdu:

 • na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł (art.49 ust.1 pkt 1 PoRD),
 • na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: od 100 do 300 zł (art.49 ust.1 pkt 2 PoRD),
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł (art.49 ust.1 pkt 3 PoRD),
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 4 PoRD),
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 5 PoRD),
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 6 PoRD),
 • przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 7 PoRD),
 • na pasie między jezdniami: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 8 PoRD),
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 9 PoRD),
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 10 PoRD),
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł (art.49 ust.1 pkt 11 PoRD).

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł (art.50 ust.1 pkt 2 PoRD).

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł (art. 47 PoRD).

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł (art.46 ust. 2 PoRD)

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł (art.46 ust.3 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 1 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 2 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 3 PoRD).

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł (art.49 ust.2 pkt 4 PoRD).

REKLAMA

Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł (art.51 ust.1 PoRD).

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł (art.51 ust.1 PoRD).

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł (art.51 ust.6 PoRD).

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł (art.51 ust.1 PoRD).

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł (art.52 ust.1 PoRD).

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł (art.51 ust.3 PoRD).

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł (art.51 ust.5 PoRD).

Używanie pojazdów w ruchu drogowym 

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł (art.53 ust.2 PoRD).

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł (art.60 ust.1 pkt 1 PoRD).

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł (art.60 ust.1 pkt 2 PoRD).

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł (art.60 ust.1 pkt 1 PoRD).

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 500 zł.

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł (art.60 ust.2 pkt 5 PoRD).

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł (art.32 ust.6 PoRD).

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł (art.58 ust.2 PoRD).

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł (art.60 ust.1 pkt 3 PoRD).

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł (art.60 ust.2 pkt 2 PoRD).

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł (art.59 ust.2 PoRD).

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł (art.60 ust.1 pkt 4 PoRD).

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł (art.60 ust.2 pkt 3 PoRD).

REKLAMA

REKLAMA

Inne wykroczenia 

  Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł (art.3 w zw. z art.7 ust.1 pkt 2 lub 3 PoRD).

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

 • nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł (art.66 PoRD)
 • pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł (art.71 PoRD)

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł (art.45 ust.1 pkt 9 PoRD)

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł (art.45 ust.1 pkt 10 PoRD).

Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:

 • w postępowaniu w sprawach o przestępstwo: co najmniej 4000 zł;
 • w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: co najmniej 2000 zł;
 • w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości: dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł;
 • w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia: co najmniej 500 zł.

Pełen taryfikator mandatów na rok 2022 znajdziesz tutaj.

Zobacz również:
REKLAMA