Zatrzymanie na podstawie filmu z drona. Jakie wykroczenia, podstawa prawna

Drony coraz częściej wykorzystywane są w drogówce jako wsparcie w ujawnianiu wykroczeń kierowców. Część osób poddaje w wątpliwość legalność używania takich urządzeń. Niesłusznie.

Dron Unsplash
  • Policja używa dronów coraz chętniej, bo łatwo ich używać i są bardzo skuteczne.
  • Ich wykorzystanie jest zgodne z Ustawą o policji i regulowane rozporządzeniem.
  • Policyjni operatorzy mają wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym OC. 

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli macie nadzieję, że drony to kolejna, po lidarach LTI Ultralyte 20-20 fanaberia policji, z której dowód da się podważyć w sądzie, to mamy złą wiadomość. Używanie dronów, czyli środków technicznych służących rejestracji obrazu, jest zgodne z Ustawą o policji, a szczegółowe ich wykorzystanie reguluje Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji (BSPP).

Drony bardzo ułatwiają policji prowadzenie kontroli drogowych. Zanim BSPP trafiły na służbę, funkcjonariusze wykorzystywali tak zwane mobilne centra monitoringu (MCM) – specjalne pojazdy wyposażone w zestaw kamer rejestrujących wykroczenia popełniane przez kierowców w określonym miejscu. Operator MCM, po stwierdzeniu wykroczenia, kontaktował się z drugim patrolem, który zatrzymywał sprawcę.

Drony dają znacznie większe możliwości. Po pierwsze już na starcie odpada procedura wykorzystania MCM. Samo centrum mobilne wymaga obecności dodatkowego policjanta lub policjantów, co też czasem może stanowić problem. Dron działa samodzielnie, co pozwala na łatwe użycie go przez odpowiednio przeszkolony patrol.

Dron - idealne narzędzie

Dron może także rejestrować wykroczenia popełniane w różnych miejscach. Na przykład nieprawidłowe wyprzedzanie, niezatrzymanie się przed przejściem, na którym znajdował się pieszy i przejazd na czerwonym świetle. Wszystko to niemal w jednym czasie. Powoduje to, że dron jest dla policjantów drogówki idealnym narzędziem kontroli kierowców.

Wbrew pojawiającym się czasem w internecie opiniom, drony używane przez policję nie są przystosowane do pomiarów prędkości. Do tego celu służą wyłącznie urządzenia, które uzyskały od Głównego Urzędu Miar tak zwany certyfikat zgodności, czyli homologację.

BSPP wykorzystywane są przez drogówkę także do innych celów. Często pojawiają się na miejscu dużych zdarzeń drogowych – na przykład karamboli, czy rozległych wypadków. Pozwalają precyzyjnie ocenić sytuację i sprawdzić czy poszkodowani nie oddalili się z miejsca zdarzenia, co czasem zdarza się w stanie szoku.

REKLAMA

Drony a przepisy

Policyjni operatorzy BSPP muszą posiadać ważne uprawnienia wpisane do świadectwa kwalifikacji, wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Każdy operator posiada także ubezpieczenie OC – gdyby dron uszkodził na przykład samochód, jego właściciel otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Policyjne drony realizują loty w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku. Oznacza to, że funkcjonariusze mają obowiązek zgłoszenia lotów w aplikacji Droneradar. Policja jest także zarejestrowana jako operator bezzałogowych statków powietrznych.

Drony - najczęstsze wykroczenia

Wśród wykroczeń rejestrowanych przez policyjne drony podczas kontroli ruchu drogowego, najczęściej ujawnianymi są wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, niezatrzymanie się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, wymuszenie pierwszeństwa, czy jazda z niewłaściwego pasa ruchu.

Nagrania z drona mogą być dowodem w sądzie. Dzieje się tak, kiedy kierujący nie przyznaje się do popełnionego wykroczenia.

Przeczytaj także: kontrola policyjna - co może policjant?

Zobacz również:
Może się to wydawać żartem, ale polskie technologie budowy nie ustępują tym z zachodu. Moglibyśmy budować taniej i bardziej ekologicznie, problem w tym, że nie pozwalają na to przepisy.
ZOBACZ WIĘCEJ

REKLAMA

REKLAMA