Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Kontakt

Dane teleadresowe

Motor-Presse Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. (71) 780 66 11
fax. (71) 780 66 12
Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2 860 000 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-00-26-326.

Formularz kontaktowy

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Kod*:

Redakcja Motocykl:

redaktor naczelny: Jacek Ociepko

zespół: Piotr Ganczarski, Maciej Grabowski, Michał Janiszyn, Włodzimierz Kwas, Jarosław Modrzejewski, Karol Rutski

stale współpracują: Paweł Błaszczak, Jacek "Mr. Quad" Bujański, Sławek Szymczak (Eurosport), Łukasz Świderek

Biuro reklamy:

dyrektor biura reklamy
Maciej Musiał

Sprzedaż reklam:
Tomasz Czyszkowski - Moto magazines advertising manager
Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager
Łukasz Kapłon - Men’s Health advertising manager
Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager

Beata Suchorak - key account
Katarzyna Kędzior - key account
Jacek Kontecki - key account
Natalia Michalska - key account
Radosław Tomkowski - key account
Marek Włodarczyk - key account

Kontakt telefoniczny: 71 780 66 11

Dane kontaktowe działu reklamy dostępne w zakładce Reklama


Wydawnictwo
Motor-Presse Polska

prezes zarządu Maciej Mizuro

dyrektor ds. administracyjnych Anna Stańczak

business development and marketing director Rafał Stańczak

event manager Anna Turecka

kolportaż Anna Stańczak

prenumerata i numery archiwalne Agnieszka Młyńczak (prenumerata@mpp.pl, tel. +48 71 780 66 11 wewn. 329)

Druk:

LSC Communications Europe Sp. z o.o. 

 

Copyright © 2018 by Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG
"This on-line title is published under license of Motor Presse Stuttgart. All rights to the licensed material are owned by Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG. Reproduction whether in whole or in part without permission of Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG is prohibited. The name of “MOTORRAD” and the logo thereof are registered trademarks of or in trust of Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG.”