Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Kontakt

Dane teleadresowe

Motor-Presse Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. (71) 780 66 11
fax. (71) 780 66 12
Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2 860 000 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-00-26-326.

Formularz kontaktowy

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Kod*:

Redakcja Motocykl:

redaktor naczelny: Jacek Ociepko

zespół: Piotr Ganczarski, Maciej Grabowski, Michał Janiszyn, Włodzimierz Kwas, Jarosław Modrzejewski, Karol Rutski

stale współpracują: Paweł Błaszczak, Jacek "Mr. Quad" Bujański, Sławek Szymczak (Eurosport), Łukasz Świderek

Biuro reklamy:

dyrektor biura reklamy
Maciej Musiał

Sprzedaż reklam:
Tomasz Czyszkowski - Moto magazines advertising manager
Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager
Łukasz Kapłon - Men’s Health advertising manager
Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager

Beata Suchorak - key account
Katarzyna Kędzior - key account
Jacek Kontecki - key account
Natalia Michalska - key account
Radosław Tomkowski - key account
Marek Włodarczyk - key account

Kontakt telefoniczny: 71 780 66 11

Dane kontaktowe działu reklamy dostępne w zakładce Reklama


Wydawnictwo
Motor-Presse Polska

prezes zarządu Maciej Mizuro

dyrektor ds. administracyjnych Anna Stańczak

dyrektor ds. finansowych Krzysztof Janicki

business development and marketing director Rafał Stańczak

event manager Anna Turecka

kolportaż Anna Stańczak

prenumerata i numery archiwalne Agnieszka Młyńczak (prenumerata@mpp.pl, tel. +48 71 780 66 11 wewn. 329)

Druk:

LSC Communications Europe Sp. z o.o.