Czy czeka nas podwyżka cen polis OC? Taką możliwość daje uchwała Sądu Najwyższego

Zarządcy dróg mogą domagać się od ubezpieczycieli zwrotu kosztów za sprzątanie drogi po kolizji – orzekł Sąd Najwyższy. Może to oznaczać tylko jedno – ceny polis OC wzrosną, by pokryć dodatkowe koszty ubezpieczycieli.

wypadek motocyklowy Shutterstock

Do Sądu Najwyższego sprawa trafiła po tym, jak jedna z firm zajmujących się sprzątaniem dróg powiatowych na Opolszczyźnie bezskutecznie usiłowała odzyskać od TUiR Warta pieniądze za uprzątnięcie miejsc wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy ubezpieczone w tym właśnie towarzystwie. Uznano, że koszty takiej usługi powinny zostać pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

TUiR Warta otrzymało fakturę na kwotę 7 tys. zł, jednak odmówiło jej zapłacenia. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł na korzyść firmy sprzątającej i nakazał Warcie pokrycie kosztów usług z polis OC sprawców kolizji. Ubezpieczyciel złożył jednak apelację, argumentując, że otwarcie furtki w postaci obowiązku pokrywania kosztów sprzątania z polisy OC sprawcy może pociągnąć za sobą także późniejszą konieczność opłacenia kosztów przyjazdu straży pożarnej lub karetki pogotowia.

Sąd Okręgowy w Opolu zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem: „czy sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi a polegającą na zanieczyszczeniu jezdni płynami silnikowymi?”.

Sąd Najwyższy, w uchwale wydanej 20 stycznia uznał, że „sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi”.

Oznacza to, że kolejni zarządcy drogi będą mogli żądać od ubezpieczycieli zwrotu kosztów za sprzątanie drogi po kolizjach. Wprawdzie w Polsce nie obowiązuje prawo precedensu, co oznacza, że kolejne sądy mogą wydawać w takich sprawach inne wyroki, jednak praktyka pokazuje, że orzeczenia rzadko bywają sprzeczne z uchwałami SN. Ubezpieczyciele prawdopodobnie będą chcieli zabezpieczyć się przed stratami, podwyższając ceny polis OC.

Przeczytaj także: 1500 zł za niewielką stłuczkę!

Zobacz również:
REKLAMA