Czy to koniec Speed Day'ów?

Niestety dotarła do nas bardzo zła i smutna wiadomość od organizatorów imprezy Speed Day na torze Poznań. Imprezy zostały zawieszone. Jest jednak cień nadziei...

Speed Day zawieszony archiwum MPP
Speed Day na torze Poznań zawieszony

Organizowana od kilku lat wspólnie z Automobilklubem Wielkopolskim impreza treningowo-szkoleniowa Speed Day na torze Poznań niestety zderzyła się ze ścianą. "Życzliwe podszepty", które dotarły do Wojewody Wielkopolskiego, między innymi o niezgodności charakteru imprez Speed Day z regulaminem toru i warunkami organizacji szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy doprowadziły do zawieszenia tych imprez na czas nieokreślony. Na razie odwołane są najbliższe treningi 17-18 lipca. Co będzie dalej, jeszcze nie wiadomo. Sprawa ciągnie się już od lipca ubiegłego roku kiedy to "życzliwy" zwrócił uwagę Wojewody na fakt, że organizatorem popularnych cyklicznych treningów Speed Day nie jest lokalny ODTJ (Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy), a jest to działalność wyłącznie Automobilklubu Wielkopolskiego. W ten sposób wymuszono na organizatorach zawieszenie imprezy do wyjaśnienia sprawy pod groźbą zamknięcia toru.  tak pozbawiono nas jednej z najbardziej przydatnych i pożytecznych imprez motocyklowych na prawdziwym homologowanym torze wyścigowym.

Nie wiadomo kto dokładnie stoi za próbą położenia Speed Daya, choć ponownie pojawiają się plotki o lokalnych mieszkańcach, którym przeszkadza hałas dochodzący z toru. Co ciekawe kiedy kupowali tanią ziemię w okolicy toru wyścigowego (i lotniska) nikt nie zastanawiał się nad tym że będzie głośno. Inne plotki mówią o zemście jednego z byłych działaczy AW. Nie wiemy czy którakolwiek z tych plotek jest prawdziwa i nie zamierzamy wchodzić w to głębiej. Faktem jest, że jedna z najważniejszych imprez szkoleniowo-rozrywkowych (nie oszukujmy się, Speed Day to przede wszystkim genialna zabawa :)) jest zagrożona.

Na szczęście jest światło w tunelu. Jeśli bowiem nowy regulamin Speed Daya spełni warunki postawione przez Wojewodę Wielkopolskiego (być może będzie to wymagało zaangażowania w sprawę ODTJ, lub zmiany zasad i charakteru imprezy) impreza powróci do kalendarza i znów będziemy mogli cieszyć się jazdą po nitce toru Poznań.

Speed Day zawieszonyarchiwum MPP
Speed Day na torze Poznań zawieszony

Trzymamy kciuki za to aby Speed Day powrócił do kalendarza, a zwykli motocykliści (nie tylko zawodnicy) powrócili do padoku toru Poznań, by dalej rozwijać swoje umiejętności i powiększać świadomość jazdy motocyklem. Liczymy, że Automobilklub Wielkopolski, Jacek Molik, Magdalena Molik i spółka przezwyciężą także te trudności i będą działać dalej.

Aby na bieżąco śledzić sytuację odwiedzaj stronę Speed Day i profil Speed Day na Facebooku

 Poniżej znajdziecie treść zawiadomienia od Automobilklubu Wielkopolskiego, oraz stanowisko Speed Day'a na temat zawieszenia imprezy.

Automobilklub Wielkoposlki:

Informuje  się,  iż z  przyczyn  niezależnych  od  organizatora,  tj.  w  związku  z  pismem Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  28.06.2017  r.  (pismo  w  załączeniu)  skierowanym  do Automobilklubu  Wielkopolski,  w  którym  Wojewoda  Wielkopolski  w  sposób  arbitralny stwierdza, że cykl imprez odbywających się pod nazwą „Speed Day” wyczerpuje przesłanki szkolenia  z  zakresu  doskonalenia  techniki  jazdy,  tj.  stanowi  działalność  regulowaną możliwą do  prowadzenia  jedynie  w  „Ośrodku  Doskonalenia  Techniki  Jazdy”  w  rozumieniu ustawy  o  kierujących  pojazdami  i  innych  przepisach  rozporządzających,  odwołuje  się zaplanowane na dni 17-18.07.2017 r. edycje ww. imprezy. 

 

Speed Day:
Drodzy uczestnicy,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego, z dniem 26 lipca 2016 roku zakazała organizacji imprez mających charakter doskonalenia techniki jazdy. Od powyższej decyzji odwołał się Automobilklub Wielkopolski do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który w dniu 25 listopada 2016 roku podtrzymał decyzję Wojewody.
Automobilklub Wielkopolski mając na uwadze z jednej strony działalność sportową, którą ma obowiązek prowadzić zgodnie ze Statutem, a z drugiej niejasne uregulowania prawne wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, postanowił od 2017 roku przeformatować Regulamin Speed Day i jednoznacznie określić go jako treningi motocyklowe.
W ostatnich dniach do Automobilklubu Wielkopolski wpłynęło kolejne pismo Wojewody Wielkopolskiego, które zadaje pytania dotyczące organizacji treningów motocyklowych, jednocześnie zwracając uwagę, że w przypadku niepodporządkowania się Decyzji Wojewody może być wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia toru.
Mając powyższe na uwadze Automobilklub Wielkopolski postanowił zawiesić na czas nieoznaczony wszystkie treningi motocyklowe poza treningami związanymi bezpośrednio z organizacją imprez rangi Mistrzostw Polski. Jednocześnie Automobilklub Wielkopolski przekazał Panu Wojewodzie projekt nowego Regulaminu Treningów Motocyklowych, z prośbą o wyrażenie opinii czy tak przeprowadzane treningi motocyklowe będą zgodne z ustawą o kierujących pojazdami. Liczymy na szybką odpowiedź Pana Wojewody i ponowną możliwość organizacji treningów motocyklowych bez negatywnych konsekwencji dla Automobilklubu Wielkopolski.
Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwu uwagę na fakt, że działania nasze mające na celu poprawę Waszych wyników na torze, niekiedy spotykają się z torpedowaniem ich w naszym małym środowisku motocyklistów. Są wśród nas osoby, które ze znanych sobie tylko powodów uczestnicząc w programach telewizyjnych, przekazując nie mające wiele wspólnego ze stanem rzeczywistym swoje urojone oszczerstwa prasie, chcą doprowadzić do zamknięcia jedynego toru motocyklowego w Polsce. Zwracamy się do wszystkich, którym sport motocyklowy jest drogi sercu, o nie słuchanie tych bredni „eksperta”, którego choćby w ostatnich doniesieniach prasowych winą za wypadek Tomasza Golloba obarczył działaczy klubu… , co jak stwierdziła Prokuratura było bzdurą.
Automobilklub Wielkopolski przyjął zasadę, że nie należy kłócić się z … bo ludzie mogą nie dostrzec różnicy, jednakże dalsze tolerowanie takich zachowań jest naszym zdaniem błędem i może doprowadzić do zniszczenia dokonań tak ciężko wypracowanych przez lata.
Przepraszamy wszystkich zainteresowanych za, mamy nadzieję, chwilowe zawieszenia treningów motocyklowych. Z chwilą uzyskania odpowiedzi od Pana Wojewody natychmiast o tym wszystkich powiadomimy i w miarę możliwości wznowimy treningi.

Zobacz również:
REKLAMA