Dziś wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie kontroli drogowych

Dzisiaj, 7 listopada, weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego zawierające nowe obowiązki i uprawnienia kierowców pojazdów  oraz kontrolujących.

Motor Presse Polska

Nowe regulacje obowiązują od 7 listopada. Wyjątkiem jest paragrafu dotyczącego odczytu wskazań licznika zatrzymanego pojazdu. Ten bowiem wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

W rozporządzeniu zachowano większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego. Głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania Policji. Dotyczy to między innymi kwestii miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli. W nowym akcie prawnym zapisano, że podczas prowadzenia działań kontrolnych dopuszcza się postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Kierowcy i funkcjonariusze zyskali nowe obowiązki i uprawnienia. Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Aktualny przebieg wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Będzie także możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego – np. ciężarowego lub autobusu, skierowania go na bardziej szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne samochody.

Motor Presse Polska
kontrola policyjnaMotor Presse Polska
Wprawdzie do USA nadal nam jeszcze daleko, ale już teraz podczas kontroli lepiej nie kozaczyć zanadto. Za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy można się bowiem załapać na mandat w wysokości 500 zł

 

Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Dzięki zmianom łatwiej też będzie kontrolującemu wnioskować do starosty o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem, jak również skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje.

W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy.

Zawarte w rozporządzeniu nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości, co do przewożonego ładunku, wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych.  

Od dziś do kontroli mogą, tak jak obecnie, zatrzymać kierowców: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, np. policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Nałożono też obowiązki na kontrolowanych: podczas kontroli należy trzymać ręce na kierownicy, siedzieć spokojnie i nie opuszczać pojazdu. I lepiej wziąć to sobie do serca, bowiem za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy można dostać 500 zł mandatu.

Motor Presse Polska

 

 

zobacz galerię

Zobacz również:
Za niezwykłego szczęściarza może uważać się pewien Włoch z Pisy – Paolo Graziani, któremu udało się odzyskać Vespę skradzioną jego ojcu czterdzieści lat wcześniej.
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA