Francuscy motocykliści protestują przeciwko przepisowi, który mamy w Polsce od dawna

Kilkadziesiąt tysięcy francuskich motocyklistów demonstrowało 10 i 11 kwietnia przeciwko wprowadzeniu unijnego przepisu nakładającego obowiązek przeglądów technicznych dla jednośladów.

protesty we Francji Unsplash
  • Unijna dyrektywa z 2014 roku nakłada na kraje członkowskie obowiązek wprowadzenia przeglądów technicznych dla jednośladów co dwa lata.
  • Motocyklistom z Francji (ale nie tylko) taki pomysł w ogóle się nie podoba, więc protestują.
  • Tymczasem w Polsce przeglądy robimy co roku i nikt ani myśli by protestować.

REKLAMA

REKLAMA

Inicjatorem protestów była największa francuska organizacja motocyklowa – Francuska Federacja Wkurzonych Motocyklistów (FFMC). Powodem tak gwałtownych protestów jest planowane wprowadzenie obowiązku wykonywania przeglądów technicznych motocykli i motorowerów co dwa lata.

Unijna dyrektywa w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego (2014/45/UE) weszła w życie w roku 2014. Wśród wielu zapisów, w dokumencie znalazł się również jeden, który zobowiązywał państwa członkowskie do wdrożenia badań technicznych dla jednośladów od roku 2016. Decyzji tej sprzeciwiła się Europejska Federacja Stowarzyszeń Motocyklowych (FEMA), której udało się uzyskać poparcie części europosłów. Finalnie termin wprowadzenia obowiązkowych badań technicznych dla jednośladów ustalono na początek roku 2022.

Dyrektywa pozostawiała państwom członkowskim pewną furtkę. Jeśli któreś z nich zaproponowałoby alternatywne dla obowiązkowych przeglądów rozwiązanie, mogłoby wdrożyć je zamiast unijnej dyrektywy. Z tej opcji skorzystały trzy kraje – Finlandia, Irlandia i Holandia. Zdaniem FEMA nie ma dowodów, że stan techniczny motocykli wpływa istotnie na statystyki wypadków motocyklowych. Podobnego zdania jest FFMC, które powołuje się na przeprowadzone w 2005 badania MAIDS (Motorcycle Accident In Depth Study), z których wyniknęło, że zaledwie 0,3% wypadków z udziałem motocykli mogło być spowodowane niewłaściwym stanem technicznym jednośladu.

FFMC podaje jeszcze inne źródło, wskazujące na brak istotnego związku między stanem technicznym jednośladów a bezpieczeństwem – serię kontroli przeprowadzonych w 2007 roku przez francuską Radę Generalną Mostów i Dróg. Okazało się, że mimo szeroko prowadzonych badań motocykli i skuterów nie udało się ustalić związku między stanem technicznym pojazdu a przyczynami występowania wypadków.

FFMC zobowiązała się do przygotowania alternatywnego dla badań technicznych rozwiązania. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie sankcji, które mogłyby dotknąć Francję za niewprowadzenie przepisów unijnej dyrektywy. Zdumiewający jest fakt, że we Francji, ale też w innych krajach UE motocykliści są zdeterminowani by bronić swoich praw, gdy tymczasem w Polsce obowiązkowe badania techniczne nie tylko przeprowadzane są co roku, ale także dotyczą wszystkich jednośladów silnikowych – w tym motorowerów.

Przeczytaj także: FEMA - przeglądy techniczne nie mają wpływu na bezpieczeństwo

Zobacz również:
Do punktów sprzedaży trafił już nasz Katalog Motocykli. Na 170 stronach znajdziecie 427 modeli ze szczegółowymi opisami, danymi technicznymi i zdjęciami. To prawdziwe kompendium wiedzy o rynku motocyklowych nowości.
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 (10)
ZOBACZ KOMENTARZE
REKLAMA