Honda, Yamaha i BMW łączą siły

Największe firmy branży motocyklowej pracują nad nowym systemem bezpieczeństwa dla motocyklistów.

Honda, Yamaha i BMW połączyły się specjalne konsorcjum aby współpracować nad opracowaniem nowego systemu bezpieczeństwa do motocykli. Cooperative Intelligent Transport System, w skrócie C-ITS ma być systemem komunikacji pojazdów, w celu wykrycia zagrożeń na drodze. Wyposażone w ten system motocykle i samochody miałyby komunikować się ze sobą, analizować i przetwarzać dostępne dane i oceniać stopień, rodzaj zagrożenia i zapobiegać mu. System ma działać podobnie do tych, które znajdują się w najnowszych samochodach, jednak nie możę być przełożony bezpośrednio z samochodów, choćby ze względu na dostępne miejsce. Motocykle są mniejsze, a urządzenie wyposażone w system musi być wodo-, pyło- i wstrząsoodporne. Na dodatek dynamika jazdy motocyklem jest zupełnie inna, więc algorytmy do przeliczania danych też muszą być obliczone pod kątem motocykli.

Na zdjęciu: od lewej Karl Viktor Schaller (BMW Motorrad), Tetsuo Suzuki (Honda Motor Co.), Takaaki Kimura (Yamaha Motor Co)

Zobacz również:
REKLAMA