Horrendalne ceny paliw w Polsce. UOKiK wydał zaskakującą opinię

Gigantyczne podwyżki cen paliw w Polsce mają fundamenty rynkowe – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie ma podstaw by oskarżać przedsiębiorców o nieuczciwe praktyki.

Tankowanie motocykla Shutterstock

Gigantyczne, można by rzecz – drastyczne podwyżki, których doświadczyliśmy po rosyjskiej agresji na Ukrainę, przeraziły wielu z nas. Trudno się dziwić – kiedy rośnie cena paliwa, drożeje niemal wszystko – od jedzenia po usługi. Wielu specjalistów rynku paliw i dziennikarzy wysuwało hipotezy, że PKN Orlen i Lotos próbują wykorzystać sytuację i zwiększają marże hurtowe, by zarobić więcej.

Tej kwestii, ale też innym, związanym z trudną sytuacją na rynku paliw, postanowił przyjrzeć się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wnioski pokontrolne opublikowano właśnie na stronie UOKiK. Wynika z nich, że wzrost cen paliw, którego doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach miał podłoże rynkowe i nie dotyczył wyłącznie naszego kraju.

Jako główne przyczyny wzrostu cen, Urząd wskazał zmniejszenie mocy przerobowych europejskich rafinerii spowodowany ograniczeniem perspektyw branży paliwowej, wzrost cen ropy naftowej oraz drożejącego dolara amerykańskiego, w którym rozlicza się należności za ropę naftową, ograniczenie eksportu paliw przez Chiny, a także sankcje nałożone na Rosję – jednego z najważniejszych eksporterów surowca – po ataku na Ukrainę.

UOKiK nie ograniczył się jednak tylko do analizy danych makroekonomicznych. Prezes Urzędu zwrócił się do dwóch największych polskich koncernów paliwowych – PKN Orlen i Lotosu o dane dotyczące polityki sprzedażowej w okresie od stycznia 2021 r. Przeanalizowano metody kalkulowania cen hurtowych i detalicznych paliw, w tym również czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu cen sprzedaży. Wyniki analiz wskazują, że wzrost cen wyniknął z opisanych wyżej czynników rynkowych.

Nasza analiza wykazała, że ceny paliw w Polsce są ściśle powiązane z europejskim rynkiem i sytuacją makroekonomiczną. Będziemy kontynuować obserwację rynku i gruntownie przeanalizujemy każdy sygnał wskazujący na możliwość występowania praktyk ograniczających konkurencję na tym rynku. Jako urząd antymonopolowy nie mamy jednak bezpośredniego wpływu na poziom cen stosowanych przez przedsiębiorców – wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nie jest tajemnicą, że cena paliwa w Polsce i tak jest znacznie niższa niż w innych krajach UE. Stało się tak ze względu na obniżony z 23 do 8 proc. VAT oraz obniżoną stawkę akcyzy na paliwa. Faktem jednak jest, że w ostatnich miesiącach, mimo problemów na rynku paliw, PKN Orlen notował rekordowe zyski. Z danych finansowych za I półrocze, opublikowanych przez PKN Orlen wynika, że przychody grupy wyniosły 103,25 mld zł, co oznacza wzrost aż o 91 procent rok do roku. Zwiększył się także zysk z działalności operacyjnej – w I półroczu wyniósł on 11,6 mld zł, co oznacza wzrost 52,3 procent rok do roku.

Przeczytaj także: benzyna E10 już wkrótce na stacjach.

Zobacz również:
REKLAMA