Kolejne służby otrzymają uprawnienia do wystawiania kierowcom mandatów

Straż Graniczna będzie kolejną służbą uprawnioną do wystawiania mandatów drogowych kierowcom. MSWiA pracuje już nad projektem rozporządzenia w tej sprawie.

Straż Graniczna Straż Graniczna
  • MSWiA pracuje nad pomysłem rozszerzenia kompetencji Straży Granicznej.
  • Pogranicznicy już dziś mogą wystawiać mandaty, ale tylko za niektóre wykroczenia.
  • Wg pomysłu resortu będą mogli wystawiać za niemal wszystkie i to w całym kraju.

Dziś Straż Graniczna ma wprawdzie uprawnienia do kontrolowania kierowców, strażnik może także wystawić mandat, ale katalog wykroczeń, za jakiej SG może wlepić karę jest mocno ograniczony. Kierowca dostanie od Straży Granicznej karę za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, jazdę bez uprawnień, czy niszczenie drogi publicznej. SG może również zatrzymywać i kontrolować pojazdy oraz dokumenty kierowców.

Aby ukarać kierowcę za inne wykroczenie, Straż Graniczna musi na miejsce wykroczenia wezwać patrol policji. W obszarach działania pograniczników bywa to czasem bardzo utrudnione, głównie ze względu na fakt, że wiele obszarów przygranicznych to odludzia lub obszary słabo zaludnione. Nierzadko interwencja SG musiałaby wiązać się z wzywaniem patrolu policji z odległej miejscowości.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chciałoby dać Straży Granicznej uprawnienia podobne do tych, którymi dysponuje policja. Oznacza to między innymi możliwość karania kierowców za większą liczbę wykroczeń drogowych. Wśród propozycji znalazły się między innymi stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamanie zakazu wyprzedzania, a także objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych.

Łatwo zauważyć, że każde z tych wykroczeń zagrożone jest mandatem opiewającym na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł. Przypadek? Raczej nie – u podstaw pomysłu MSWiA leży znaczne rozszerzenie kompetencji i znaczenia Straży Granicznej. W obliczu rosnącej imigracji konieczne będzie bardziej skrupulatna kontrola nielegalnego pobytu, czy zatrudnienia obcokrajowców. A to z kolei oznacza, że SG działać miałaby na terenie całego kraju, nie tylko w obszarach przygranicznych.

MSWiA widziałoby także służby graniczne w roli organu nadzorującego strategiczne szlaki komunikacyjne. Dziś SG także kontroluje drogi, ale działa raczej lokalnie, w pobliżu granic, na szlakach prowadzących do przejść granicznych. Według wizji MSWiA pograniczników moglibyśmy spotkać również w głębi kraju. Pomysł resortu jest jak na razie na etapie uzgodnień. Trudno jednoznacznie przewidzieć termin jego wejścia w życie, ale nie spodziewamy się by partia rządząca zwlekała z tematem zbyt długo.

Przeczytaj także: czy to już wojna hybrydowa?

Zobacz również:
REKLAMA