Koronawirus, a jazda motocyklem. Czy można jeździć motocyklem w świetle nowych przepisów?

1 kwietnia weszły w życie przepisy rozporządzenia wprowadzającego dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się na terytorium Polski. Co przepisy mówią o jeździe motocyklem? Czy można zabrać pasażera? Co z jazdą w grupach?

Sporo zamieszania w tym temacie wywołała wypowiedź wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego dla wp.pl, który kilka dni temu powiedział, że można jeździć na rowerze, ale na motocyklu raczej nie.

Dostaliśmy od was sporo maili w tej sprawie, więc sprawdziliśmy jak to jest. Rząd w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza coraz większe ograniczenia w przemieszczaniu się na terytorium całego kraju. Lekarze, a nawet politycy odwołują się do zdrowego rozsądku i zgodnie zalecają - jeśli nie musisz/nie masz takiej potrzeby, to lepiej zostań w domu.

Jednak rzeczywistość jest na tyle skomplikowana, że nie wszystko można wyznaczyć przepisami. Nowe zasady przemieszczania się reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. W myśl zawartych w nim przepisów my, jako obywatele mamy narzucone określone ograniczenia, nakazy i zakazy związane z wystąpieniem stanu epidemii.

Zobacz również Honda CB-F Concept prosto z Tokio Motor Show

W przeciwieństwie do słów wiceministra o jeździe motocyklem nie ma tam ani słowa. W rozdziale 2 "Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie" §5 czytamy:

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pro-wadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania  ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom  COVID-19,  w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 

Sprawy przemieszczania się obywateli zostały doprecyzowane w rozdziale 8 "Nakaz określonego sposobu przemieszczania się":

§ 18. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Czy można jeździć motocyklem w świetle nowych przepisów?

Ducati
Ducati Multistrada 950 - nowość 2017.

Jak widać rozporządzenie NIE ZABRANIA jazdy motocyklem. Prywatne środki transportu (w tym motocykle) nie zostały objęte żadnymi ograniczeniami, więc tak samochodem, jak i motocyklem można przewozić pasażera (pasażerów w przypadku motocykla z wózkiem bocznym i samochodu). Oczywiście w celach spełniających podstawowe potrzeby - jak np. zakupy, dojazd do pracy, pomoc innym osobom, wolontariat w celu zwalczania pandemii).

Specustawa nie zabrania również jazdy w grupie, ale wprowadza ograniczenia jeśli chodzi o tworzenie grup pieszych, więc jakakolwiek wspólna aktywność poza jazdą jest wykluczona.

Choć niezbyt często się to nam zdarza zgadzamy się z politykami w jednej kwestii - jeżeli nie musisz wychodzić/wyjeżdżać to zostań w domu.

Zobacz również - co można robić we własnym garażu czasie kwarantanny?

Jazda motocyklem, a zdrowie psychiczne

Triumph Tiger 900 - 2020Triumph

Z drugiej strony rozumiemy, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, a przejażdżka ma na nie zbawienny wpływ. Jeśli chodzi o epidemię, to motocykl spełnia wszystkie warunki dotyczące ograniczenia kontaktu z innymi ludźmi. Trzymasz od nich dystans, jedziesz w kasku za szybą, a często w kominiarce, czy bandamie na twarzy, a na rękach masz rękawice.

Niestety na motocyklu również łatwiej o kontuzję i to niekoniecznie z własnej winy. Dlatego  apelujemy o zdrowy rozsądek. Jak już jedziesz, to nie szarżuj - odstaw ambicję w kąt, myśl i przewiduj za wszystkich.

Weź poprawkę na nieuważnych, wiecznie spieszących się kierowców puszek oraz na stan dróg (np. nowe dziury w nawierzchni, żwir i piasek po zimie). Nie zrób krzywdy sobie, a przy okazji nikomu innemu. Nawet niegroźne złamanie kości może mieć trudne do przewidzenia skutki.

Szpitale i generalnie cała służba zdrowia pracuje w innym trybie. Wiele szpitali zostało przekształconych w zakaźne, a pozostałe placówki mogą mieć problemy z obsadą. Wg danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2 kwietnia 2020 r. u 461 osób personelu medycznego m.in. lekarze, pielęgniarki i ratownicy badania potwierdziły zakażenie koronawirusem, a 4,5 tys. jest poddanych kwarantannie. Dlatego może się okazać, że pomoc dla ciebie nadejdzie z opóźnieniem, a leczenie będzie się sprowadzać do niezbędnego minimum. Pamiętaj o tym!

Licho nie śpi, o czym świadczą policyjne statystyki: w marcu 2020 na drogach zginęło 155 osób, a w pierwszych dwóch dniach kwietnia 4. Uważaj na siebie, dbaj o zdrowie i odporność oraz zachowuj higienę osobistą i psychiczną. Jakoś musimy to przetrwać, a sezon przecież dopiero się zaczyna.

Zobacz również - test kasków karbonowych

Zobacz również:
REKLAMA