Nawet 4000 zł mandatu! Posłowie skierowali zapytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości

2000 zł mandatu za pojedyncze wykroczenie drogowe i nawet 4000 zł za wielokrotne – takie stawki mandatowe zaproponował twórca petycji skierowanej do posłów.

policja kontrola Lubuska policja
  • Sejmowa komisja zajmowała się sprawą petycji, która wpłynęła od osoby prywatnej.
  • Autor postuluje podwyższenie stawek mandatów nawet do 4000 zł.
  • Posłowie skierowali dokument do dalszych prac.

REKLAMA

REKLAMA

Petycja została złożona przez osobę prywatną na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która daje taką możliwość każdemu obywatelowi. Zgodnie z procedurą, petycją zajęła się sejmowa komisja ds. petycji.

Autor twierdzi, że stawki mandatów w Polsce są dziś tak niskie, że przestały pełnić funkcję odstraszającą. Jak zauważa, na kierowcach nie robi wrażenia ani nieuchronność kary, bo nieuchronna nie jest, ani też wysokość kary. Autor petycji wskazuje także, że w 1997 roku, gdy zaczął obowiązywać aktualny taryfikator mandatów, najwyższy mandat był wyższy od płacy minimalnej. Dziś, kiedy zarobki są znacznie wyższe niż 24 lata temu, wysokość mandatów nie zmieniła się. Zdaniem autora to powód, dla którego kierowcy nic sobie z mandatów nie robią.

Jak wylicza twórca petycji, koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2018 r. wyniosły ponad 56,6 mld zł. Wskazuje także na przykłady innych krajów, w których to właśnie wysokość i nieuchronność mandatów spowodowała spadek liczby wypadków drogowych – padają przykłady Francji, Niemiec, Litwy i Słowacji, gdzie mandaty są co najmniej czterokrotnie wyższe niż w Polsce.

Autor wskazuje też na fakt, że polscy kierowcy nie mają problemu z dostosowaniem się do zasad panujących w innych krajach – jak twierdzi przejeżdżając granicę rzeczywiście od razu noga z gazu i nagle z kierowcy, który jest często brawurowy i nie do końca przestrzega przepisów, stajemy się karni i poukładani.

Przeczytaj także: taryfikator mandatów w 2021 r.

REKLAMA

Twórca petycji proponuje zwiększenie kwot mandatów karnych poprzez nowelizację art. 96 Kpow oraz nowelizację taryfikatora co stanowiłoby przywrócenie zasady kary – jej dotkliwości i oddziaływania prewencyjnego. Propozycja jest następująca:

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 96. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 4000 zł.”

W tym drugim przypadku chodzi o zbieg wykroczeń, czyli na przykład wyprzedzanie przed przejściem, na które wszedł już pieszy.

Posłowie z sejmowej komisji ds. petycji zaproponowali skierowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości zapytania o możliwość podniesienia górnej granicy mandatu. Zdecydowano także o przygotowaniu analizy skuteczności polityki mandatowej w Polsce i w jakim stopniu podniesienie kwot mandatów mogłoby się przyczynić do poprawienia stanu bezpieczeństwa na drogach.

Jak stwierdził poseł Jacek Świat – nie jest do przyjęcia sytuacja, że mandaty czasami są (...) traktowane jako koszt własny, koszt dodatkowy np. hucznej imprezy towarzyskiej.

REKLAMA

REKLAMA