Oficjalnie: 5 tys. za przekroczenie prędkości, punkty karne na dwa lata. Rząd ujawnił projekt zmian

Rada Ministrów ujawniła projekt zmian w przepisach. Zakres nowelizacji jest ogromny i bardzo dotkliwy dla kierowców naruszających przepisy. Mandaty radykalnie wzrosną, znikną szkolenia redukujące liczbę punktów karnych, a same punkty przyznawane będą na dwa lata.

Kontrola policyjna

O zmianach mówi się już od dawna – potrzebę skuteczniejszego egzekwowania przepisów i karania kierowców za szczególnie niebezpieczne zachowania na drodze wskazywali zarówno premier, resort infrastruktury, jak i eksperci. Kwoty mandatów w Polsce należą do najniższych w Europie – trudno się temu dziwić, skoro aktualny taryfikator powstał jeszcze w ubiegłym stuleciu

Po licznych zapowiedziach i nieoficjalnych informacjach, Rada Ministrów ustaliła wreszcie kierunki zmian w przepisach, których celem ma być radykalna poprawa bezpieczeństwa na drogach. Konieczności wprowadzenia zmian nikt nie kwestionuje, ale mam wrażenie, że problem leży raczej w egzekwowaniu przepisów, nie w ich kształcie.

Co się zmieni w przepisach dotyczących kierowców:

Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:

 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszanie praw osób pieszych,
 • niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszanie dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości.

Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

 • obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

 • czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

 • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
 • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:

 • umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt ustawy ma być jeszcze uzgadniany wewnątrz Rady Ministrów oraz między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości. Potem trafi pod głosowanie do Sejmu.

Przeczytaj także: mandaty w Austrii rosną nawet do 23 tys. zł!

Zobacz również:
REKLAMA