Okres próbny dla młodych kierowców. O co chodzi z tym przepisem?

Jest w Prawie o ruchu drogowym artykuł, który dokładnie opisuje okres próbny dla świeżo upieczonych kierowców. Mimo tego przepisy te nie obowiązują. O co tu chodzi i dlaczego tak się dzieje?

mlody kierowca Unsplash
  • Pierwsze przymiarki do okresu próbnego były już w roku 2015.
  • Okres próbny nakłada na młodych kierowców sporo ograniczeń, głównie jednak na posiadaczy prawka kategorii B.
  • Przepisy istnieją w ustawie, ale nie obowiązują.

REKLAMA

REKLAMA

Pomysł na wprowadzenie okresu próbnego dla młodych kierowców pojawił się w 2015 r. Do Sejmu trafił wówczas projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i Ustawy o kierujących pojazdami, która zakładała między innymi wprowadzenie ograniczeń dla początkujących kierowców.

Kwestia okresu próbnego ujęta została w art. 91 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on, że dotyczy on osób, które prawo jazdy kategorii B uzyskały po raz pierwszy i określa czas jego trwania na 2 lata, począwszy od daty wydania dokumentu. Do czasu jego zakończenia kierowcy wolno będzie popełnić najwyżej jedno wykroczenie. Po drugim zostanie skierowany na dodatkowe szkolenie, a okres próbny zostanie przedłużony o kolejne 2 lata. Po trzecim wykroczeniu prawo jazdy zostałoby odebrane.

A o jakie ograniczenia dla świeżo upieczonych kierowców chodzi? Jest ich całkiem sporo, a kiedy zagłębić się w zapisy art. 91 PORD od razu widać tzw. polską szkołę prawodawstwa, czyli chaos. We wspomnianym artykule stoi na przykład, że kierujący, który po raz pierwszy uzyskał prawo jazdy kategorii B, przed upływem 8 miesiąca od wydania dokumentu nie może:

  • przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • przekraczać prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym,
  • przekraczać prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej,
  • podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B,
  • osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw związanych z okresem próbnym jest obowiązek oznaczenia pojazdu naklejką z zielonym listkiem. Art. 91 ust. 1 pkt 3 PORD nakłada na kierującego obowiązek oznakowania pojazdu samochodowego "z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego". Tutaj warto dodać, że definicję "pojazdu samochodowego" spełnia także motocykl.

Oprócz ograniczeń, okres próbny nakłada na kierowcę adepta obowiązki. Między 4. a 8. miesiącem od daty otrzymania dokumentu musi on odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Odbycie takiego kursu musi być udokumentowane zaświadczeniem, które trzeba dostarczyć do wydziału komunikacji.

Wszystko to wygląda dość słabo, ale jest także dobra wiadomość. Mimo tego, że zapis o okresie próbnym faktycznie istnienie w przepisach, jest on martwy. Brak odpowiednich przepisów wykonawczych powoduje, że wszystkie wymienione wyżej ograniczenia i obowiązki dla młodych kierowców nie mają zastosowania. I nikt do końca nie wie dlaczego od tak dawna w obowiązujących przepisach widnieje przepis, który nie obowiązuje.

Przeczytaj także: młodzi kierowcy nie pojadą w nocy i nie zabiorą pasażerów.

Zobacz również:
REKLAMA