Prawo jazdy kat. B od 17. roku życia. Zdecydowane stanowisko ministerstwa infrastruktury

17-latkowie powinni mieć możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy – twierdzi poseł Andrzej Kosztowniak. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber ma jednak na ten temat inne zdanie.

mloda dziewczyna Unsplash

Poseł Kosztowniak zwrócił się niedawno do ministra infrastruktury z interpelacją, w której proponuje, by wprowadzić w Polsce przepis, który umożliwiałby 17-latkom zdawanie egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Dziś, aby przystąpić do egzaminu na tę kategorię, trzeba być osobą pełnoletnią.

W swojej interpelacji poseł wskazywał, że system ten jest coraz popularniejszy i powszechniejszy w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. W większości tych krajów (...) osoby, które w wieku 17 lat zdadzą egzamin na prawo jazdy, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami, m.in. zakazem prowadzenia pojazdów w godzinach nocnych, umożliwieniem kierowania pojazdem tylko na terenie danego kraju czy jazdą z osobami starszymi o określonym stażu jako kierowca.

Zdaniem posła, możliwość uzyskania uprawnień przez 17-latków mogłaby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach i zapewnić młodym ludziom swobodę poruszania się. Przepis obniżający próg wieku, od którego dostępne jest prawo jazdy kategorii B, obowiązuje między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandach.

Na interpelację posła Kosztowniaka odpowiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał Weber. Jego zdaniem młodzi ludzie mają dziś możliwość swobodnego poruszania się, także pojazdami – w tym celu właśnie ustanowiono dwie kategorie prawa jazdy: AM, pozwalającą na kierowanie motorowerami i czterokołowcami lekkimi już w wieku 14 lat oraz B1 pozwalającą na kierowanie wszystkimi czterokołowcami już w wieku 16 lat.

Zdaniem wiceministra Webera obecnie obowiązujące rozwiązanie prawne jest optymalne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury nie pracuje i nie zamierza podejmować prac nad zmianami przepisów, których celem byłoby obniżenie minimalnego wieku koniecznego do uzyskania uprawnień kategorii B.

Zobacz również: Prawo jazdy od 17. roku życia. "Społeczeństwo dorasta szybciej".

Zobacz również:
Aż 100 mln zł traci co roku rząd na przedawnionych, niezapłaconych mandatach. Poseł Marek Biernacki wystosował w tej sprawie interpelację do ministrów finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji. Pyta o działanie systemu scentralizowanego poboru.
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA