Przekroczysz prędkość stracisz prawo jazdy!

No i stało się! 17 maja weszły w życie przepisy, w myśl których przekroczenie dozwolonej prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, skutkuje utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Ostrzej też traktowana będzie jazda beż stosownego prawka i kierowanie na podwójnym gazie.

Zaczniesz rumakować i przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h – stracisz prawko

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie przejść spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy - czyli po prostu zrobić prawko od nowa.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami stracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą - czyli przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym - liczbę osób.  

Ostro z nietrzeźwymi

W nowych przepisach zaostrzono też kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów wydłużony został z 10 do 15 lat, a minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pod wpływem będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Jazda bez bez uprawnień

Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane popełnią przestępstwo - wcześniej było to wykroczenie. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokady alkoholowe

Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Osobnik chcący uruchomić silnik będzie musiał poddać się badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać urządzenie do kalibracji i posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka.

Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku, kierowanie w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu

W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownych uprawnień, lub osoba która formalnie stosowne uprawnienia posiada, lecz której uprzednio zatrzymano prawo jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Zobacz również:
REKLAMA