Sejm przegłosował podwyżkę mandatów. W 2022 roku będzie bardzo drogo

Sejm przyjął nowelizację, która zaostrza kary za wykroczenia drogowe. Za przyjęciem głosowała przytłaczająca większość posłów, spodziewamy się, że podobny wynik będzie także podczas głosowania w Senacie.

Policja kontrola Lubuska policja
  • Podwyżki mandatów wejdą w życie 1 stycznia 2022.
  • Za wiele popularnych wykroczeń zapłacimy 1000 - 1500 zł, ale za niektóre nawet 30 tys. 
  • Sporo zmieni się także z punktami karnymi.

REKLAMA

REKLAMA

Podwyżka mandatów od lat była gorącym kartoflem, którego odrzucały kolejne rządy. Od ponad 20 lat nikt nie miał odwagi ruszyć tematu mandatów, choć z roku na rok stawało się jasne, że stawki warto by choćby urealnić. Aby zdać sobie sprawę jak bardzo stały się one nieaktualne, warto zdać sobie sprawę, że w 1997 roku maksymalny mandat tak jak dziś wynosił 500 zł, ale wówczas kwota ta była wyższa od minimalnej pensji, którą ustalono na poziomie 450 zł. 500 zł było to wówczas 60 procent średniego wynagrodzenia. Dziś maksymalny mandat to zaledwie 19 procent najniższego wynagrodzenia i 9 procent średniego.

Niewielkie mandaty powodują, że wielu kierowców nie boi się kar i całkowicie lekceważy przepisy, szczególnie te dotyczące pieszych i ograniczeń prędkości. Skutkiem tego są coraz częstsze tragiczne wypadki, które nijak mają się do europejskich założeń odnośnie do redukcji ofiar śmiertelnych na drogach. Trudno się zatem dziwić ogólnej zgodzie posłów podczas prac nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym.

Za przyjęciem ustawy głosowało 390 posłów, 18 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Przeciw byli głównie posłowie Konfederacji, zaś od głosu wstrzymali się posłowie ugrupowania Polska 2050. Powodem był zapewne fakt, że poprawki zgłoszone przez te ugrupowania zostały odrzucone w pierwszym czytaniu.

Najistotniejsze zmiany, które wprowadzono do projektu ustawy to ustalenie grzywny 30 tys. zł za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie oraz obniżenie kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h niezależnie od miejsca z 1500 zł do 800 zł. Poza tym wniesiono szereg pomniejszych poprawek porządkujących zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw. Dotyczyły one między innymi kwestii zatrzymywania prawa jazdy kierowcom nieprzestrzegającym zasad korzystania z tachografów oraz uproszczenia przyznawania rent wypłacanych najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Jakie mandaty w 2022

Kierowca, który złamie zakaz wyprzedzania, będzie musiał liczyć się z minimalną karą w wysokości 1000 zł. Maksymalna to aż 30 tys. zł. Taka sama kara grozić będzie za prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu.

Tamowanie lub utrudnianie ruchu, czyli na przykład szeryfowanie, zwalnianie w celu sfilmowania wypadku lub wjazd na skrzyżowanie, z którego nie da się zjechać, zagrożone będzie mandatem w wysokości co najmniej 1500 zł. Taka sama kara zostanie nałożona na osobę, która spowoduje kolizję drogową.

Minimum 1500 zł zapłaci kierowca, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście lub znajdującemu się na nim. 2000 zł straci kierowca który zdecyduje się na ominięcie opuszczonych szlabanów przed przejazdem kolejowym lub ruszy przed całkowitym ich podniesieniem. Taki sam mandat przewidziany jest za wjazd na przejazd mimo braku możliwości kontynuowania za nim jazdy.

REKLAMA

Jakie punkty karne w 2022

Wyższe mandaty nierozerwalnie wiążą się ze zmianą taryfikatora punktów karnych. Przede wszystkim dostęp do kont punktowych kierowców uzyskają ubezpieczyciele. Będzie to oznaczać, że cena polisy OC może zostać uzależniona od liczby punktów. Drugą zmianą jest likwidacja możliwości redukcji punktów na specjalnych kursach, prowadzonych przez WORD. Wreszcie – punkty karne będą się automatycznie kasować nie po roku, jak dziś, ale po dwóch latach. W dodatku termin ten będzie liczony od dnia opłacenia mandatu, nie jego wystawienia.

Przegłosowana nowelizacja trafi teraz do Senatu, który może zgłosić swoje poprawki. Przypuszczamy jednak, że wobec tak ogromnego poparcia nie będą to znaczące zmiany i ustawa wejdzie w życie w zaplanowanym terminie – 1 stycznia 2022 roku.

Przeczytaj także: taryfikator mandatów 2022, o ile procent wzrosną mandaty?

Zobacz również:
Płatności systemem e-Toll dla pojazdów lekkich obowiązują dopiero od 10 dni, a już aplikacja zyskała opinię jednej z najgorszych w sklepach Google i Apple. Ministerstwo postanowiło zareagować na ten problem i zaproponowało… kolejną aplikację.
ZOBACZ WIĘCEJ

REKLAMA

REKLAMA