Siedź na kanapie i trzymaj kierownicę. MSWiA precyzuje przepisy o kontroli drogowej

Motocyklista po zatrzymaniu do kontroli nie może zejść z jednośladu, chyba, że polecenie takie wyda policjant. MSWiA uszczegółowiło przepisy dotyczące procedury zatrzymania pojazdu.

policja kontrola Lubuska policja

Szczegółowe zasady kontroli drogowej kierowców i pojazdów określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Paragraf 24. wskazuje jakie obowiązki ciążą na zatrzymanym do kontroli kierowcy:

W przypadku podania przez kontrolującego polecenia lub sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem:

1) zatrzymuje pojazd;
2) trzyma ręce na kierownicy;
3) na polecenie kontrolującego:
a) wyłącza silnik pojazdu,
b) włącza światła awaryjne,
c) umożliwia mu dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

2. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu za zezwoleniem kontrolującego.

Zasady, w myśl których przeprowadzana jest kontrola, są zatem jednoznaczne, choć, jak twierdzą policjanci, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy nie bacząc na miejsce zatrzymania (np. pobocze autostrady) wychodzą z samochodów, stwarzając zagrożenie na drodze. Dotąd rozporządzenie nie precyzowało w jaki sposób podczas kontroli mają zachować się motocykliści. To także rodziło czasem nieporozumienia.

W środę, 9 lutego MSWiA opublikowało rozporządzenie, które precyzuje między innymi tę właśnie kwestię. Na kierowców jednośladów nałożono obowiązek pozostania na pojeździe i trzymania kierownicy do chwili udzielenia przez funkcjonariusza zgody na zejście z motocykla lub motoroweru. Jak twierdzi MSWiA, zmiany podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

W nowym rozporządzeniu znalazły się także nowe regulacje dotyczące druków pokwitowania zatrzymania dokumentu i uprawnień do kontroli ruchu przez umundurowanych strażników gminnych lub miejskich, umundurowanych strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz osób działających w imieniu zarządcy drogi.

Przeczytaj także: prawa i obowiązki policjanta podczas kontroli.

Zobacz również:
REKLAMA