Stracisz prawko za nieustąpienie pieszemu. Rząd szykuje prawdziwą bombę

Wyprzedzasz na pasach, nie ustępujesz pierwszeństwa pieszym? Rząd chce, by za takie wykroczenia można było odbierać prawo jazdy. To jedna ze zmian, które znalazły się w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

piesi Shutterstock
  • W przygotowywanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym piesi zyskają szczególną ochronę.
  • Za spowodowanie zagrożenia pieszych będą najsurowsze mandaty - do 3 tys. zł i 15 punktów karnych.
  • To nie wszystko - za takie wykroczenia będzie można stracić prawo jazdy.

Szeroko komentowana nowelizacja Prawa o ruchu drogowym trafiła już do Sejmu i wiele wskazuje na to, że ma ona dużą szansę zostać uchwalona bez większych zmian. Najważniejszymi elementami przygotowywanej ustawy są nowe, znacznie wyższe stawki mandatów oraz związane z nimi wartości punktów karnych.

Szczególną uwagę nowe przepisy zwracają na bezpieczeństwo pieszych. Za wykroczenia związane z zagrożeniem ich bezpieczeństwa, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, czy wyprzedzanie lub omijanie pojazdu, który przed przejściem się zatrzymał, kierowcy będą mogli otrzymać mandat w wysokości 1500 zł, a jeśli będzie to kolejne tego typu wykroczenie – nawet 3000 zł.

Za takie wykroczenia przyznawanych będzie także znacznie więcej punktów karnych – w opisywanych wyżej przypadkach kierowca będzie musiał liczyć się z otrzymaniem aż 15 punktów. Warto pamiętać, że stan konta będzie się zerować nie po roku, a po dwóch latach, a czas liczony będzie nie od chwili wystawienia mandatu, a od daty jego zapłacenia.

Przeczytaj także: nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.

To jednak nie wszystko. Autorzy nowelizacji przygotowali także prawdziwą bombę, która da sądom możliwość odebrania prawa jazdy za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych. W przygotowywanej nowelizacji, w punkcie 4, art. 86 b znalazł się następujący zapis:

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

W jakich sytuacjach należy spodziewać się tak surowej kary? Oprócz opisanych wyżej najbardziej drastycznych, ale też najczęściej spotykanych w naszym kraju przypadków, czyli nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście (lub znajdującemu się na nim) i wyprzedzania na przejściu lub omijania pojazdu, który przed przejściem się zatrzymał, będą to niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Rząd chce, by nowelizacja przepisów weszła w życie już z początkiem grudnia tego roku. Czy tak się stanie nie wiadomo – zmiany muszą przejść całą ścieżkę legislacyjną, a to zajmuje sporo czasu. Mając w pamięci sprawność partii rządzącej w przepychaniu przez Parlament innych ustaw, możemy śmiało założyć, że termin grudniowy jest realny.

REKLAMA