Symbole na oponie

Na barku każdej opony znajduje się szereg symboli informujących o szerokości i wysokości gumy, prędkości maksymalnej maksymalnej, jej indeksie nośności. Co one oznaczają?


Indeks nośności

Indeks nośności informuje o maksymalnym obciążeniu, które może być przenoszone przez oponę przy oznaczonej odpowiednim symbolem prędkości.

 

LI

kg

LI

kg

LI

61

257

71

345

81

462

42

150

52

53

206

63

272

73

365

83

487

44

45

165

55

218

65

290

75

387

85

86

530

47

175

57

230

67

307

77

78

425

88

560

49

185

59

243

69

70

335

80

450

90

600

Indeks prędkości

Wskazuje maksymalną prędkość, przy której dana opona może przenosić maksymalne obciążenie. Zawsze należy stosować opony, których wskaźnik prędkości jest zgodny z instrukcją obsługi motocykla.

Kod

km/h

190

L

120

U

200

M

130

H

210

REKLAMA