W Warszawie obradował II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W sobotę, 11 maja w stolicy odbył się, II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Automobilklub Polski

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W sobotę, 11 maja odbył się, zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Automobilklub Polski II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Otwarte przez przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, a jednocześnie zastępcę przewodniczącego Krajowej Rady BRD Rafała Webera, spotkanie miało charakter debaty między przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, służbami nadzoru nad ruchem drogowym, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz BRD z przedstawicielami środowiska motocyklowego.

W ramach debaty odbyły się trzy panele tematyczne:

I. Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków.  drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja.

II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów.

III: Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości. Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowanie innych użytkowników dróg.

 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Podczas debaty zwracano uwagę nie tylko na aspekty związane z infrastrukturą drogową ale też na z szeroko pojętą kulturę i wzajemne poszanowaniem użytkowników dróg.
Poruszono także temat wpływu na bezpieczeństwo nieprawidłowych zachowań samych motocyklistów. W tym kwestie ubioru i używania kasków, niedostosowywanie prędkości do warunków drogowych czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy.

Ustalono główne założenia przyszłych działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa motocyklistów:

Uznano, że w ramach przygotowywanej nowej strategii poprawy bezpieczeństwa rozmowy powinny toczyć się na wielu poziomach, koniecznie z uwzględnieniem przedstawicieli środowiska motocyklowego.

Stwierdzono także, iż niezmiernie istotna role zając powinna odpowiednia edukacja przyszłych kierujących prowadzona już od najmłodszych lat.

 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Zwrócono tez uwagę na konieczność ulepszania systemów egzaminowania kandydatów na  kierowców oraz potrzebę budowania świadomości i kultury na drodze, niwelowania agresji i poprawy relacji między uczestnikami ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z motocyklistami.

Uzupełnieniem części merytorycznej była, otwarta dla wszystkich, część wystawiennicza ze stoiskami Partnerów Kongresu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ratownictwa Motocyklowego – którzy prezentowali działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w swoich jednostkach.

Uczestnicy mogli skorzystać również z symulatora jazdy 3D, symulatora dachowania czy alko, narko i sengogli w mini miasteczku ruchu drogowego.

 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Dla chcących oddać honorowo krew dla potrzebujących motocyklistów czekał Autobus Narodowego Centrum Krwi – tę mobilną zbiórkę krwi prowadzono dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w ramach akcji 200 litrów Krwi na 200 lat Administracji Drogowej. Do dnia Kongresu udało się zebrać ponad 524 litry krwi!

Facebook: www.facebook.com/IImkbrd

 


Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

zobacz galerię

Zobacz również:
Po emocjonującej rywalizacji w Częstochowie, już 12 czerwca GS Challenge Tour zawita do północnej części Polski.
ZOBACZ WIĘCEJ

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA