Redakcja

Kontakt

Dane teleadresowe

Motor-Presse Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. (71) 780 66 11
fax. (71) 780 66 12
Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2.860.000 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-00-26-326.

Formularz kontaktowy

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motor-Presse Polska sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7. Będą one przetwarzane w celu obsługi zapytania, wysłanego za pomocą formularza kontaktowego, zgodnie z naszą polityką prywatności.

Redakcja Motocykl:

Redaktor naczelny: Jacek Ociepko

Zespół: Michał Janiszyn, Karol Rutski

Opracowanie graficzne i DTP: Ewa Drankowska, Robert Sojka, Mirosław Łuckoś

Współpracownicy: Jacek Hanusz, Robert Soćko

Tłumaczenia: Jacek Chłopek

Biuro reklamy:

Dyrektor biura reklamy
Maciej Musiał

Sprzedaż reklam:
Tomasz Czyszkowski - Moto magazines advertising manager
Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager
Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager

Beata Suchorak - key account
Katarzyna Kędzior - key account

Kontakt telefoniczny: 71 780 66 11

Dane kontaktowe działu reklamy dostępne w zakładce Reklama


Wydawnictwo
Motor-Presse Polska

Prezes zarządu: Maciej Mizuro

Chief Content Officer: Aneta Martynów

Dyrektor artystyczny: Maciej Glinka

Dyrektor ds. administracyjnych: Anna Stańczak

Business Development & Marketing Director: Rafał Stańczak

Promocja: Anna Turecka

Kolportaż: Anna Stańczak

Prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych: Agnieszka Młyńczak ([email protected], tel. +48 71 734 03 29)

Druk:

Walstead Central Europe

Copyright © 2020 Motor-Presse Polska sp. z o. o.
Copyright © 2020 by Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG
"This on-line title is published under license of Motor Presse Stuttgart. All rights to the licensed material are owned by Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG. Reproduction whether in whole or in part without permission of Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG is prohibited. The name of “MOTORRAD” and the logo thereof are registered trademarks of or in trust of Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG.”